معماری برند- Brand Architecture

معماری برند
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0اشتراک گذاری :

معماری برند همانگونه که از نامش مشخص است یعنی سازماندهی و ساختاردهی سبد برندها که با توجه به اهمیت استراتژیک برند در سالهای گذشته، مورد توجه جدی در دنیا قرار گرفته است
. معماری برند مشخص کننده چهره بیرونی کسب و کار شرکت از نگاه مشتریان و مصرف کنندگان است. شرکت ها در معماری برند به تهیه یک برنامه جامع در خصوص رفتار بلندمدت در بازار توجه دارند تا بتوانند بهترین مدیریت را در حوزه برند داشته باشند.
معماری برند از داشتن هدف یا چشم انداز شروع شده و با موقعیت یابی و تدوین استراتژیهای برندسازی تکمیل می شود. یک شرکت بدون داشتن یک معماری مناسب هزینه های خود را زیاد و آگاهی و تصویر برند را در نگاه مشتریانش کم می کند.
شرکتها و برندهای مطرح جهانی برای مدیریت بازار خود دارای یک برنامه معماری برند هستند و همواره تصمیم‌گیریهای خود را بر اساس آن انجام می دهند.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0اشتراک گذاری :

  نظرات


نام :
ایمیل :