ویژگی مشترک مدیران موفق

ویژگی مشترک مدیران موفق
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0اشتراک گذاری :

✅ ویژگی مشترک مدیران موفق:

١- مایل به کسب موفقیت

۲- ظاهری مرتب و آراسته
٣- غرور شغلی
۴- مهارت در ارتباطات
۵- صداقت و صراحت
۶- داشتن حافظه خوب
٧- ظرفیت کار سنگین
٨- تصمیمات عاقلانه
٩- اتکا به خود
١٠- غلبه بر ترس
١١- دوراندیشی و ریسک پذیری
١٢- سالم بودن
١٣- انتقادپذیری
١۴- ایجاد انرژی مثبت
١۵- تمایل به ارزشیابی از خود
١۶- علاقه به دیگران

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0اشتراک گذاری :

  نظرات


نام :
ایمیل :