بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۴

معماری برند

معماری برند- Brand Architecture

معماری برند همانگونه که از نامش مشخص است یعنی سازماندهی و ساختاردهی سبد برندها که با توجه به اهمیت استراتژیک برند در سالهای گذشته، مورد توجه جدی در

۹۴/۱۱/۲۳
تاثیر دیجیتال مارکتینگ در توسعه کسب و کار

پیش بینی روند دیجیتال مارکتینگ

متن حاضر در تلاش است تا با استفاده از آمار و ارقام ارائه شده از سوی موسسات “Smart Insights” و “Digital Inf ormation World” دیجیتال مارکتینگ و روند

۹۴/۱۱/۲۳
ویژگی مشترک مدیران موفق

ویژگی مشترک مدیران موفق

✅ ویژگی مشترک مدیران موفق: ١- مایل به کسب موفقیت ۲- ظاهری مرتب و آراسته ٣- غرور شغلی ۴- مهارت در ارتباطات ۵- صداقت و صراحت ۶- داشتن

۹۴/۱۱/۲۳