اردیبهشت, ۱۳۹۵

تاثیر رنگ در بازدید و افزایش فروش

طراحی سایت جذاب (تاثیر رنگ های سایت در جذب مخاطب)

افزایش بازدید و فروش در نتیجه تاثیر رنگ های استفاده شده در سایت از نظر فروشندگان، خرید کردن در نتیجه هنر جذب مشتری است.اگرچه فاکتورهای زیادی در خرید

۹۵/۰۲/۱۶