راه های موفقیت

راههای موفقیت در کارآفرینی

چطور یاد بگیرید یک کارآفرین شوید؟

یکی از شایع‌ترین سوالاتی که کارآفرینان بلندپرواز از من می‌پرسند و البته سخت‌ترین آنها نیز محسوب می‌شود این است که:  «از کجا شروع کنم؟» من می‌خواهم به آنها

۹۴/۰۹/۲۰